Al Khaleej Saihat
110
000
Al Shoalah
94 min. , 2. Half
February 12, 2019, 15:15

Similar matches

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

January 25, 2018, 18:00

Al Jabalain

Al Khaleej Saihat

February 20, 2019, 12:55

1 : 2

Al Raed

Al Khaleej Saihat

November 29, 2014, 14:50

3 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Raed

April 18, 2015, 15:45

Al Taawon Buraidah

Al Khaleej Saihat

May 15, 2015, 16:25

Al Khaleej Saihat

Al Arabi Umm Al Quwain

October 19, 2018, 17:15

Al Wahda Mecca

Al Khaleej Saihat

September 11, 2015, 17:45

0 : 2

Al Raed

Al Khaleej Saihat

November 2, 2015, 15:00

Al Khaleej Saihat

Al Orobah Al Jawf

December 10, 2015, 11:50

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Nassr Riyadh

December 10, 2015, 14:30

0 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Kawkab

January 31, 2018, 12:20

Al Qadisiya Al Khubar

Al Khaleej Saihat

November 4, 2016, 14:35

2 : 0

Al Fateh Al Hasa

Al Khaleej Saihat

April 11, 2015, 15:40

Al Wahda Mecca

Al Khaleej Saihat

December 20, 2015, 17:15

1 : 1

Al Hajer

Al Khaleej Saihat

March 15, 2015, 15:30

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Jeel

January 9, 2019, 15:40

Al Ittihad Jeddah

Al Khaleej Saihat

January 3, 2017, 16:50

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

September 17, 2015, 15:35

Al Fujairah

Al Khaleej Saihat

November 4, 2016, 12:45

1 : 1

Al Arabi Umm Al Quwain

Al Khaleej Saihat

February 16, 2018, 13:25

Al Khaleej Saihat

Al Faisaly Harmah

April 16, 2016, 14:45

Al Khaleej Saihat

Al Fateh Al Hasa

April 29, 2017, 17:50

0 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Taawon Buraidah

December 20, 2014, 12:00

1 : 1

Al Nojoom

Al Khaleej Saihat

October 23, 2018, 16:45

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Emirates Ras Al-Khaimah

November 12, 2016, 12:40

Al Khaleej Saihat

Al Nassr Riyadh

January 31, 2015, 12:20

Al Khaleej Saihat

Al Thaid

February 10, 2018, 13:15

Al Khaleej Saihat

Al Arabi SC

November 17, 2018, 16:15

Al Khaleej Saihat

Al Orubah

March 17, 2018, 13:30

0 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Nassr Riyadh

February 4, 2017, 17:20

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Nojoom

October 10, 2017, 17:00

Al Khaleej Saihat

Al Hajer

March 16, 2016, 12:35

2 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Fateh Al Hasa

October 30, 2014, 14:35

Al Khaleej Saihat

Al Fateh Al Hasa

March 2, 2015, 12:35

1 : 1

Al Hamriyah

Al Khaleej Saihat

October 15, 2016, 13:05

1 : 3

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

January 25, 2018, 17:00

Al Khaleej Saihat

Dubba Al Husun

January 6, 2018, 12:50

1 : 2

Al-Qaisoma

Al Khaleej Saihat

November 6, 2018, 13:10

2 : 4

Al Khaleej Saihat

Bani Yas Club

March 30, 2018, 15:50

0 : 5

Emirates Ras Al-Khaimah

Al Khaleej Saihat

March 24, 2018, 14:40

Al Nojoom

Al Khaleej Saihat

February 6, 2018, 16:10

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

December 23, 2015, 12:10

Al Khaleej Saihat

Al Ettifaq Dammam

August 20, 2016, 18:05

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Taawon Buraidah

October 29, 2015, 14:40

4 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Faisaly Harmah

May 10, 2015, 16:00

1 : 0

Al Baten

Al Khaleej Saihat

January 27, 2017, 12:35

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Faysaly

January 15, 2019, 13:10

3 : 1

Al Ettifaq Dammam

Al Khaleej Saihat

April 8, 2017, 15:40

Al Majzel

Al Khaleej Saihat

February 10, 2018, 12:45

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al-Qaisoma

November 7, 2017, 14:35

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Nassr Riyadh

August 30, 2014, 17:40

1 : 1

Al Fujairah

Al Khaleej Saihat

April 27, 2018, 16:00

3 : 0

Al Khaleej Saihat

Masfut

February 24, 2018, 13:25

Al Khaleej Saihat

AL Nahdha

November 21, 2017, 15:30

Al Khaleej Saihat

Al Baten

September 16, 2016, 15:25

Al Ittihad Jeddah

Al Khaleej Saihat

October 17, 2014, 16:55

5 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Thaid

April 27, 2017, 14:00

Al Khaleej Saihat

Al Ettifaq Dammam

November 19, 2016, 14:35

Dubba Al Husun

Al Khaleej Saihat

October 13, 2018, 15:00

Al Faysaly

Al Khaleej Saihat

February 25, 2017, 15:40

Al Fateh Al Hasa

Al Khaleej Saihat

January 29, 2016, 15:00

Al Khaleej Saihat

Al Urooba

December 13, 2018, 16:15

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

February 10, 2017, 15:25

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Orubah

December 13, 2018, 15:15

Al Khaleej Saihat

Al Qadisiya Al Khubar

December 15, 2015, 14:30

2 : 0

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

August 16, 2014, 17:50

0 : 1

Al Nassr Riyadh

Al Khaleej Saihat

September 22, 2016, 17:25

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Orubah

September 18, 2018, 17:20

Al Khaleej Saihat

Paksi FC

March 22, 2015, 15:45

Al Hilal Riyadh

Al Khaleej Saihat

February 22, 2015, 12:45

1 : 2

Al Faisaly Harmah

Al Khaleej Saihat

December 12, 2014, 12:00

2 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Orobah Al Jawf

April 4, 2015, 15:40

Al-Ansar Club

Al Khaleej Saihat

November 14, 2018, 13:35

1 : 2

Al Hajer

Al Khaleej Saihat

October 16, 2015, 14:50

0 : 1

AL Nahdha

Al Khaleej Saihat

March 20, 2018, 16:30

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Arabi Umm Al Quwain

October 29, 2016, 12:50

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Najran SC

December 4, 2014, 13:25

Al Jeel

Al Khaleej Saihat

August 29, 2018, 17:45

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Faysaly

December 22, 2016, 14:30

2 : 3

Najran SC

Al Khaleej Saihat

March 11, 2016, 16:10

4 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Wahda Mecca

April 14, 2017, 15:45

1 : 1

Al Majzel

Al Khaleej Saihat

January 29, 2019, 13:30

Al Khaleej Saihat

Ras Al Khaimah

February 5, 2016, 13:15

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

October 9, 2018, 17:40

1 : 2

Masfut

Al Khaleej Saihat

December 24, 2016, 12:50

3 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Majzel

September 4, 2018, 17:55

Al Orubah

Al Khaleej Saihat

February 5, 2019, 14:00

0 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Fateh Al Hasa

August 20, 2015, 15:55

1 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Hajer

December 5, 2017, 14:30

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Ajman Club

March 18, 2016, 13:40

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Hilal Riyadh

March 7, 2015, 15:25

5 : 1

Al Khaleej Saihat

Al-muzahimiyah

January 5, 2019, 12:00

1 : 1

Al-Ittihad Kalba

Al Khaleej Saihat

February 2, 2018, 13:10

3 : 1

Al Khaleej Saihat

Najran SC

November 7, 2015, 14:35

Al Khaleej Saihat

Al Ittihad Jeddah

November 27, 2015, 14:30

Al Hazm

Al Khaleej Saihat

November 1, 2017, 13:25

2 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Ain

December 18, 2018, 15:35

3 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Nahda Al Buraimi

November 21, 2017, 15:30

Al Washm

Al Khaleej Saihat

September 12, 2018, 15:45

Al Khaleej Saihat

Al Kawkab

December 4, 2018, 15:30

1 : 1

Hatta Dubai

Al Khaleej Saihat

February 7, 2019, 16:45

Al Taawon Buraidah

Al Khaleej Saihat

February 25, 2016, 15:40

Al Ansar Beirut

Al Khaleej Saihat

November 14, 2018, 13:35

Al Khaleej Saihat

Masafi Club

December 8, 2017, 12:35

0 : 1

Al Hajer

Al Khaleej Saihat

November 27, 2018, 15:30

Al Khaleej Saihat

Al Ittihad Jeddah

October 22, 2015, 17:00

Al Khaleej Saihat

Al Urooba

March 11, 2017, 15:25

Al Taawon Buraidah

Al Khaleej Saihat

April 20, 2017, 16:10

Al Khaleej Saihat

Al Arabi Umm Al Quwain

November 10, 2017, 12:45

1 : 0

Al Khaleej Saihat

Najran SC

October 30, 2018, 15:40

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Wahda Mecca

December 19, 2017, 15:35

Al Shabab Riyadh

Al Khaleej Saihat

April 30, 2015, 12:40

1 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Shabab Riyadh

February 5, 2015, 17:30

0 : 2

Al Khaleej Saihat

Dubai Club

March 4, 2016, 13:35

4 : 1

Al Ettifaq Dammam

Al Khaleej Saihat

April 9, 2016, 18:00

2 : 0

Al Urooba

Al Khaleej Saihat

May 8, 2016, 18:00

TSG 1899 Hoffenheim

Al Khaleej Saihat

February 19, 2015, 15:15

Al Khaleej Saihat

Al Ahli Jeddah

March 4, 2017, 17:30

3 : 1

Al Khaleej Saihat

Abha

December 30, 2018, 15:40

NK Maribor

Al Khaleej Saihat

February 24, 2015, 15:00

Al Khaleej Saihat

Al Ittihad Jeddah

March 21, 2015, 15:30

0 : 2

Alwatani

Al Khaleej Saihat

January 23, 2016, 13:05

2 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Raed

March 4, 2016, 15:25

5 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Ahli Jeddah

February 24, 2018, 12:35

0 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Hilal Riyadh

April 2, 2016, 15:35

Al Khaleej Saihat

Al Orubah

March 13, 2018, 16:30

5 : 0

Ajman Club

Al Khaleej Saihat

January 8, 2016, 13:00

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

October 29, 2016, 17:00

Al Khaleej Saihat

Al Arabi Umm Al Quwain

November 17, 2018, 16:15

4 : 0

Al Khaleej Saihat

Masfut

March 25, 2017, 13:40

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Raed

May 4, 2017, 17:50

1 : 2

Al Hajer

Al Khaleej Saihat

April 3, 2018, 15:40

Al Faisaly Harmah

Al Khaleej Saihat

August 12, 2016, 16:10

Al Khaleej Saihat

Al Taee Hail

September 26, 2017, 15:15

2 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Hajer

September 28, 2014, 15:10

1 : 2

Al Wahda Mecca

Al Khaleej Saihat

November 24, 2016, 16:40

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Hazm

February 28, 2018, 13:35

1 : 3

Al Khaleej Saihat

Masfut

February 15, 2019, 14:20

2 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Ettifaq Dammam

November 27, 2015, 14:30

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Hilal Riyadh

October 20, 2016, 17:00

3 : 4

Dubba Al Husun

Al Khaleej Saihat

April 7, 2018, 13:45

Al Khaleej Saihat

Al Majzel

September 12, 2017, 15:25

1 : 4

Al Khaleej Saihat

Al-Ittihad Kalba

April 20, 2018, 15:55

Al Khaleej Saihat

Al Faisaly Harmah U21

January 15, 2019, 13:10

1 : 0

Al Wahda Mecca

Al Khaleej Saihat

April 18, 2018, 17:45

4 : 1

Al Nassr Riyadh

Al Khaleej Saihat

February 20, 2015, 17:30

Al Faisaly Harmah

Al Khaleej Saihat

February 15, 2015, 12:35

Al Khaleej Saihat

Al Fateh Al Hasa

November 26, 2015, 11:45

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

October 9, 2018, 17:40

Al Khaleej Saihat

Al Raed

January 1, 2016, 12:00

1 : 2

Al Faisaly Harmah

Al Khaleej Saihat

December 4, 2015, 14:45

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al-Ittihad Kalba

April 8, 2016, 13:50

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Shabab Riyadh

October 14, 2016, 14:55

Dubba Al Husun

Al Khaleej Saihat

November 24, 2018, 16:15

Al Khaleej Saihat

Al Ta`ee

September 26, 2017, 17:15

1 : 4

Al Khaleej Saihat

Emirates Club

December 22, 2017, 12:40

Al Taawon Buraidah

Al Khaleej Saihat

April 22, 2015, 12:50

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Shaab

October 7, 2016, 13:05

2 : 3

Al Hamriyah

Al Khaleej Saihat

March 2, 2018, 13:30

Dhamak

Al Khaleej Saihat

October 17, 2017, 15:40

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Jabalain

October 3, 2018, 17:05

Al Khaleej Saihat

Al Nassr Riyadh

February 25, 2016, 12:30

3 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Hamriyah

April 7, 2017, 13:45

Al Ittihad Jeddah

Al Khaleej Saihat

April 9, 2015, 13:10

Al Fateh Al Hasa

Al Khaleej Saihat

December 10, 2016, 11:55

Al Nassr Riyadh

Al Khaleej Saihat

May 7, 2015, 12:35

3 : 0

Al Khaleej Saihat

Al Hamriyah

November 24, 2017, 12:35

Al Wahda Mecca

Al Khaleej Saihat

September 29, 2016, 17:15

7 : 0

Al Hilal Riyadh

Al Khaleej Saihat

November 21, 2015, 14:45

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Dhamak

November 20, 2018, 15:30

1 : 4

Al Khaleej Saihat

Al Wahda Mecca

May 14, 2016, 15:55

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Najran SC

April 11, 2018, 19:45

Al Raed

Al Khaleej Saihat

December 16, 2016, 14:55

3 : 0

Al Khaleej Saihat

Dhamak

February 13, 2018, 12:35

Al Khaleej Saihat

Alwatani

October 24, 2017, 14:40

1 : 1

Al Ettifaq Dammam

Al Khaleej Saihat

January 3, 2017, 16:50

Al Orobah Al Jawf

Al Khaleej Saihat

February 4, 2015, 12:55

1 : 0

Al Khaleej Saihat

Dubba Al Husun

January 22, 2016, 13:05

Al Khaleej Saihat

Al-muzahimiyah

January 5, 2019, 13:00

2 : 1

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

September 13, 2014, 17:25

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Shabab Riyadh

February 10, 2016, 15:10

3 : 3

Al Khaleej Saihat

Al Hamriyah

November 2, 2018, 13:50

Al Khaleej Saihat

Al Thaid

November 30, 2018, 12:40

2 : 1

Al-Adalh

Al Khaleej Saihat

December 26, 2018, 15:40

Al Khaleej Saihat

Al Ittihad Jeddah

February 4, 2016, 12:20

Al Thaid

Al Khaleej Saihat

November 3, 2017, 12:50

3 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Washm

January 22, 2019, 13:20

1 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Faisaly Harmah

January 15, 2019, 13:10

2 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Hamriyah

December 28, 2018, 16:20

Al Khaleej Saihat

Al Hilal Riyadh

January 21, 2016, 12:15

Al Hilal Riyadh

Al Khaleej Saihat

February 9, 2015, 15:25

0 : 2

Al Khaleej Saihat

Al Fujairah

January 26, 2018, 13:10

0 : 4

Al Khaleej Saihat

Al Ahli Jeddah

August 27, 2015, 15:45

1 : 1

Al Nassr Riyadh

Al Khaleej Saihat

April 23, 2016, 16:00

0 : 1

Al Nahda Al Buraimi

Al Khaleej Saihat

March 20, 2018, 16:30

Al Khaleej Saihat

Ohud Medina

March 24, 2016, 12:35

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Ahli Jeddah

February 28, 2015, 15:20

Al Khaleej Saihat

Al Hajer

February 20, 2016, 15:15

3 : 0

Al Hilal Riyadh

Al Khaleej Saihat

September 19, 2014, 17:20

0 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Oruba

December 13, 2018, 16:15

Al Qadisiya Al Khubar

Al Khaleej Saihat

March 10, 2016, 12:35

1 : 1

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

February 5, 2016, 17:30

Al Khaleej Saihat

Al Taawon Buraidah

December 3, 2016, 14:30

2 : 0

Al Ta`i

Al Khaleej Saihat

December 11, 2018, 13:25

Masafi Club

Al Khaleej Saihat

October 27, 2018, 17:15

1 : 1

Al Khaleej Saihat

Al Faisaly Harmah

January 15, 2019, 12:10

Metalurh Donetsk

Al Khaleej Saihat

February 5, 2015, 15:00

0 : 1

Masafi Club

Al Khaleej Saihat

December 21, 2018, 13:45

Al Khaleej Saihat

Al Taawon Buraidah

February 18, 2016, 12:30

Al Ittihad Jeddah

Al Khaleej Saihat

April 9, 2016, 18:00

Al Khaleej Saihat

Montrose

March 21, 2015, 15:30

3 : 1

Dubba Al Husun

Al Khaleej Saihat

April 1, 2016, 13:45

Al Ahli Jeddah

Al Khaleej Saihat

September 20, 2017, 16:00

Masafi Club

Al Khaleej Saihat

March 9, 2018, 14:30

4 : 0

Al Hilal Riyadh

Al Khaleej Saihat

February 16, 2017, 17:25

Al Khaleej Saihat

Al Raed

April 16, 2015, 12:30

Al Khaleej Saihat

Al Nahda Al Buraimi

October 16, 2018, 16:55

Al Taee Hail

Al Khaleej Saihat

December 11, 2018, 13:25

Al Orobah Al Jawf

Al Shoalah

November 6, 2013, 12:30

Al Taawon Buraidah

Al Shoalah

January 24, 2014, 12:45

1 : 3

Al Shoalah

Al Hilal Riyadh

August 13, 2014, 17:50

Al Fateh Al Hasa

Al Shoalah

February 7, 2014, 17:20

3 : 2

Al Kawkab

Al Shoalah

October 16, 2018, 17:05

1 : 1

Dhamak

Al Shoalah

December 31, 2015, 12:45

Al Fateh Al Hasa

Al Shoalah

April 4, 2015, 15:40

1 : 2

Al Majzel

Al Shoalah

November 28, 2018, 13:10

Al Hajer

Al Shoalah

November 7, 2017, 15:35

Al Faisaly Harmah

Al Shoalah

November 25, 2013, 16:35

3 : 2

Al Ettifaq Dammam

Al Shoalah

February 20, 2015, 17:30

5 : 0

Al Nassr Riyadh

Al Shoalah

March 7, 2015, 17:30

Al Shoalah

Al Shabab Riyadh

March 2, 2015, 12:45

2 : 0

Al Ahli Jeddah

Al Shoalah

December 31, 2018, 16:30

2 : 1

Al Shabab Riyadh

Al Shoalah

September 12, 2014, 17:25

Al Shoalah

Al Hilal Riyadh

November 30, 2013, 16:35

Al Shoalah

Najran SC

September 11, 2018, 17:40

Al Jeel

Al Shoalah

April 10, 2019, 15:40

1 : 0

Al Raed

Al Shoalah

December 13, 2014, 12:00

Al Taawon Buraidah

Al Shoalah

February 22, 2015, 12:55

Al Nassr Riyadh

Al Shoalah

September 26, 2013, 17:10

Al Shoalah

Al Ettifaq Dammam

December 7, 2013, 12:10

1 : 2

Al Shoalah

Al Shabab Riyadh

February 28, 2015, 13:05

1 : 0

Atlas

Al Shoalah

August 17, 2014, 02:00

3 : 1

Al Shoalah

Al Hajer

December 4, 2014, 13:45

Al Shoalah

Al Fateh Al Hasa

November 2, 2013, 16:40

Al Shoalah

Al Jabalain

December 25, 2018, 13:15

1 : 3

Al Shoalah

Al Ettifaq Dammam

August 31, 2014, 15:55

Al Shoalah

Al Faisaly Harmah

May 15, 2015, 15:59

Al Shoalah

Al Orobah Al Jawf

November 29, 2014, 12:05

Al Orobah Al Jawf

Al Shoalah

December 16, 2013, 12:25

2 : 2

Al Shoalah

Al Raed

May 10, 2015, 18:00

1 : 0

Abha

Al Shoalah

November 14, 2018, 13:30

2 : 3

Al Riyadh

Al Shoalah

April 1, 2016, 17:00

Al Shoalah

Dhamak

February 17, 2017, 12:40

Al Ittihad Jeddah

Al Shoalah

February 20, 2015, 17:30

3 : 1

Najran SC

Al Shoalah

October 31, 2014, 15:10

Al Shoalah

Al Faisaly Harmah

February 22, 2014, 17:20

Al Wahda Mecca

Al Shoalah

November 21, 2017, 15:20

Al Shoalah

Najran SC

September 21, 2013, 17:15

3 : 0

Al Ahli Jeddah

Al Shoalah

March 14, 2015, 17:30

Al Shoalah

Al Orubah

February 13, 2018, 12:40

Alwatani

Al Shoalah

January 23, 2018, 13:00

Al Shoalah

Al Taawon Buraidah

March 22, 2015, 15:45

Al Nojoom

Al Shoalah

September 5, 2018, 18:40

Al Shoalah

Al Wahda Mecca

March 20, 2018, 13:50

Al Shoalah

Al Baten

January 17, 2019, 13:25

Al Shoalah

Al Ahli Jeddah

September 27, 2014, 15:25

Al Ettifaq Dammam

Al Shoalah

September 13, 2013, 17:25

Al Ahli Jeddah

Al Shoalah

January 20, 2017, 17:10

Al Shoalah

Al Ta`ee

December 12, 2017, 13:05

Al Shoalah

Dhamak

February 20, 2019, 13:45

Al Shoalah

Al Nassr Riyadh

January 16, 2014, 12:30

Al Shoalah

Al-Adalh

March 27, 2019, 12:45

0 : 4

Al Shoalah

Al-Ansar Club

December 19, 2018, 12:10

Al Shoalah

Al Nahda Dammam

December 20, 2013, 12:10

Al Orubah

Al Shoalah

December 11, 2018, 13:25

Al Shoalah

Najran SC

April 30, 2015, 12:40

Al Shoalah

Al Ittihad Jeddah

April 9, 2015, 12:45

0 : 1

Al-Qaisoma

Al Shoalah

September 19, 2018, 17:35

1 : 2

Al Shoalah

Al-Qaisoma

February 6, 2019, 13:40

Al Shoalah

AL Nahdha

August 28, 2018, 17:55

3 : 2

Al Shoalah

Al Orubah

April 30, 2019, 12:40

Al Shabab Riyadh

Al Shoalah

December 27, 2013, 12:15

Al Shoalah

Al Nassr Riyadh

April 20, 2014, 17:35

Al Dir'iya

Al Shoalah

January 27, 2016, 12:35

Al Ahli Dubai

Al Shoalah

January 20, 2017, 17:10

Al Shoalah

Al Shabab Dubai

February 25, 2014, 17:20

2 : 1

Al Hilal Riyadh

Al Shoalah

February 6, 2015, 17:30

Al Washm

Al Shoalah

April 24, 2019, 12:50

2 : 1

Dhamak

Al Shoalah

October 2, 2018, 17:30

Al Taee Hail

Al Shoalah

October 24, 2018, 15:15

Al Shoalah

Al Taawon Buraidah

October 4, 2013, 17:00

Al Ittihad Jeddah

Al Shoalah

March 23, 2014, 13:15

1 : 2

Al Ahli Jeddah

Al Shoalah

December 6, 2017, 16:20

Al Faisaly Harmah

Al Shoalah

February 4, 2015, 12:45

Al Shoalah

Al Hajer

April 22, 2015, 12:40

Najran SC

Al Shoalah

January 23, 2019, 13:55

Al Ettifaq Dammam

Al Shoalah

March 28, 2014, 17:35

AL Nahdha

Al Shoalah

January 8, 2019, 15:45

Najran SC

Al Shoalah

March 13, 2018, 14:05

Najran SC

Al Shoalah

January 22, 2019, 13:55

Al Shoalah

Muharraq

March 18, 2014, 17:25

Al Nahda Al Buraimi

Al Shoalah

January 8, 2019, 15:40

Al Wahda Abu Dhabi

Al Shoalah

November 21, 2017, 16:20

Al Shoalah

Al Ittihad Jeddah

December 7, 2013, 12:10

1 : 4

Al Majzel

Al Shoalah

February 27, 2018, 12:50

Al Orubah

Al Shoalah

October 18, 2017, 14:40

1 : 1

Al Shoalah

Al Jeel

November 21, 2018, 13:05

Al Hilal Riyadh

Al Shoalah

April 16, 2015, 12:45

2 : 1

Al Hajer

Al Shoalah

April 25, 2015, 15:50

0 : 1

Al Nahda Al Buraimi

Al Shoalah

February 21, 2018, 15:15

1 : 2

Al Shoalah

Al Nassr Riyadh

September 18, 2014, 17:20

Al Hilal Riyadh

Al Shoalah

December 10, 2013, 17:00

Al Ittihad Jeddah

Al Shoalah

March 28, 2014, 17:35

Al Ahli Jeddah

Al Shoalah

October 25, 2013, 16:45

0 : 1

Al Shoalah

Al Nojoom

January 30, 2019, 13:25

1 : 0

Al Kawkab

Al Shoalah

December 20, 2017, 12:10

Al Shoalah

Al Orobah Al Jawf

February 13, 2014, 17:25

Al Orobah Al Jawf

Al Shoalah

May 7, 2015, 13:10

Al Shoalah

Al Ettifaq Dammam

January 3, 2014, 12:15

2 : 0

Al Orobah Al Jawf

Al Shoalah

April 18, 2015, 16:25

Al Shoalah

Al Kawkab

March 5, 2019, 13:45

Al Jabalain

Al Shoalah

May 10, 2019, 19:00

Al Raed

Al Shoalah

December 13, 2013, 12:15

Al Ittihad Jeddah

Al Shoalah

February 16, 2014, 13:15

Al-Adalh

Al Shoalah

November 7, 2018, 15:35

3 : 1

Al Shoalah

Al Washm

December 4, 2018, 13:05

Al Ittihad Jeddah

Al Shoalah

February 15, 2015, 13:05

Al Faisaly Harmah

Al Shoalah

October 21, 2013, 12:20

0 : 4

Al Shoalah

Al Ansar Beirut

December 19, 2018, 13:10

2 : 0

Al Shoalah

Al Nojoom

January 14, 2016, 12:25

Al Hilal Riyadh

Al Shoalah

March 23, 2014, 17:25

2 : 1

Al Shoalah

Najran SC

April 10, 2015, 15:55

1 : 2

Al Nojoom

Al Shoalah

January 10, 2018, 13:05

Al Faisaly Harmah

Al Shoalah

December 19, 2014, 12:15

0 : 1

Al Shoalah

Al Hajer

October 10, 2018, 17:10

Al Shoalah

Al Ahli Jeddah

January 30, 2014, 12:40